Naujienos

Atgal

SENSORINĖMS IR TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

2020-06-16

Gauti paramą Jums reikia kreiptis į savo miesto savivalydybę su šiais dokumentais:
- asmens tapatybę patvirtinantį
- dokumentą;neįgaliojo
pažymėjimą;
- laisvos formos rašytinį būsto
savininko sutikimą leisti pritaikyti
būstą neįgaliajam;
- išrašą iš asmens medicininių
dokumentų (forma Nr. 027/a), jei
vaikui su sunkia negalia reikalingos
sensorinės pagalbos priemonės.

PRIEMONIŲ KATALOGAS

Apie įstatymą galite skaityti čia