Naujienos

Atgal

Gaukite kompensaciją sensorikos techninės pagalbos priemonėms

2022-03-22

 
 
 
Dalinamės gera žinia, kad asmenys, turintys sensorinių sutrikimų, gali gauti kompensaciją iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro už įsigytas komunikacijos bei sensorikos priemones. Šios priemonės kompensuojamos siekiant padėti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.
 
 
 


 
 
 
Kam skiriama kompensacija?
 • Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis,
 • Asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis,
 • Asmenims, kurie sukakę pensijos amžių,
 • Asmenims po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis,
 • Šeimoms, auginančioms vaikus, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.
 
Kur kreiptis, norint gauti kompensaciją?
 
Kreiptis reikia į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą (TPNC) prie SADM.

 

Kompensavimo tvarka

 • Šeima kreipiasi į TPNC dėl TPP kompensacijos skyrimo, pateikdama prašymą ir medicininį išrašą. Prašymą galima pateikti per SPIS.
 • Gaunamas TPNC sprendimas dėl kompensacijos skyrimo (galioja 12 mėn.).
 • Šeima perka TPP, kurių įsigijimo dokumentus pateikia TPNC. Kompensacija pervedama per 1 mėn.
 • Priemones galima išsirinkti pagal pateiktą šeimos gydytojo medicininį išrašą, kuriame nurodyta, pagal kokį specialisto nustatytą konkrečios sensorinės sistemos konkretų sutrikimą priemonės yra reikalingos.
 • Nustatytas maksimalus kompensacijos dydis kiekvienai priemonei (Sąrašas pridedamas). 
 • TPNC sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėn., per kurį artimieji priemones perka patys.
 • TPNC pareiškėjui išmoka kompensaciją (priemonių įsigijimo išlaidas) per 1 mėnesį, pateikus dokumentus, patvirtinančius techninių pagalbos priemonių įsigijimą. Dėl TPP, kurių kompensuojama suma 500 Eur ir didesnė, galima pateikti sąskaitą faktūrą su apmokėjimo termino atidėjimu. Atsiskaičius su TPP pardavėju, privaloma TPNC pateikti apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

 

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas;
 • Vaiko su negalia neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • Vaiko su negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Šeimos gydytojo medicininis išrašas, kuriame pažymėta, pagal kokį specialisto nustatytą sensorinės sistemos sutrikimą reikalingos TPP.