Naujienos

Atgal

Būsto pritaikymas neįgaliems vaikams, sensorinės priemonės

2021-04-13

Siekiant stiprinti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinį saugumą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas.

Vadovaujantis šiuo Aprašu, gali būti pritaikomas būstas ir gyvenamoji aplinka vaikams su sunkia negalia (nebūtinas slaugos poreikis), turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Taip pat pagal šią programą Šeimoms yra galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių, t. y. visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius. Tai gali būti spaudimo, supimo ir panašūs įrenginiai, pasunkintos antklodės, liemenės, garso slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga ir pan. Šių priemonių įsigijimui yra būtina gydytojo pažyma. Šias priemones galima įsigyti, jei jų neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Sensorinių ir slaugos  priemonių katalogas

Laisvos formos prašymai pritaikyti būstą ar įsigyti sensorines priemones neįgaliems vaikams su sunkia negalia priimami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje. Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos ir prašomo pritaikyti būsto adresas. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:

FORMO PAVYZDYS

  • neįgaliojo pažymėjimą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam;

išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

 

Reikalinga informacija teikiama miestų savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyriams.

 

Techninės pagalbos priemonių sąrašas