Straipsniai

Atgal

VAIKŲ, TURINČIŲ SENSORINĖS INTEGRACIJOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO GAIRĖS: Sensorinės integracijos sutrikimai

2019-07-05

Dėl sensorinės integracijos sutrikimų gali kilti akademinių, dėmesio sukaupimo, girdimųjų, regimųjų ir (ar) taktilinių stimulų diskriminavimo, regimosios koordinacijos, kalbos ir kalbėjimo raidos ir kt. sutrikimų; motorikos įgūdžių, pusiausvyros, bilateralinės koordinacijos, savo kūno padėties suvokimo, kinestezinių, raumenų tonuso, apraksijos ir
veiklos planavimo sutrikimų ir socialinių įgūdžių, emocinio saugumo, savisaugos, savireguliacijos ir kt. ugdymosi sunkumų (Kranowitz, 2005). Paprastai vaikų sensorinė integracija savaime vystosi vaikystėje per įvairius žaidimus. Tačiau kartais dėl įvairių priežasčių atsiranda sensorinės informacijos apdorojimo sutrikimų, kurie trukdo adekvačiai reaguoti į dirgiklius. Gali kilti problemų priimant ir apdorojant sensorinę informaciją dėl per didelio ar per mažo jautrumo sensoriniams dirgikliams (Bundy, Lane, Murray, 2002; Kavaliauskiekine, 2009; Kavaliauskienė, Kriščiūnas, 2008; Mikulėnaitė, 2007). Sensorinė disfunkcija (arba sensorinės integracijos proceso sutrikimai) – tai nesugebėjimas suvokti, priimti ir atsakyti į informaciją, gaunamą sensorinėmis sistemomis (Ayres, 2005). Sutrikusi sensorinė integracija pasireiškia neadekvačiomis reakcijomis į sensorinius dirgiklius bei keistu elgesiu (Walbam, 2014).
Sensorinės integracijos sutrikimams būdingas netipinis atsakas į sensorinius dirgiklius; sensorinės informacijos apdorojimo ir organizacijos sutrikimai (Miller ir kt., 2009). Sensorinės integracijos sutrikimai gali paveikti daugelį sričių: socialinių, emocinių, žaidimo, gyvenimiškųjų įgūdžių raidą (Mishra, Anguera, Gazzaley, 2016).  Vaikai, turintys sensorinės integracijos sutrikimų, pasižymi pana- šiais informacijos apdorojimo ir veiklos organizavimo bruožais. Vis dėlto sensorinės integracijos sutrikimai yra labai individualūs, kiekvieno vaiko požymių raiška – unikali (Dunn, 1997, 2001).
Mokslinėje literatūroje sensorinės integracijos sutrikimai skirstomi į kelis tipus (Miller, Anzalone, Lane, Cermak, Osten, 2007; Miller ir kt., 2009): sensorinės moduliacijos sutrikimai; sensomotoriniai sutrikimai; sensorinės diskriminacijos sutrikimai.(knygos autorė Margarita Jurevičienė)
Galerija