Straipsniai

Atgal

VAIKŲ, TURINČIŲ SENSORINĖS INTEGRACIJOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO GAIRĖS.

2020-06-17

Ugdymo(si) aplinka, tiksliau – aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems sensorinės integracijos sutrikimų, ir sensomotorinius poreikius atitinkantis ugdymas – esminiai kokybiško ugdymosi veiksniai, įgalinantys asmeninį individo tobulėjimą. Labai svarbu sukurti  tinkamas ugdomąsias erdves (pvz., multisensorinę aplinką ir kt.), parinkti sensorinės integracijos įgūdžių ugdymo priemones ir veiklos rūšis, kurios užtikrintų galimybę vaikui mokytis savarankiškai grupėje, sudarant tinkamas saviraiškos ir prigimtinių galių, suvokimo pojūčiais ugdymosi sąlygas. Ši knygelė skirta tėvams ir specialistams, ugdantiems vaikus, turinčius sensorinės integracijos sunkumų bei studentams, besirengiantiems tapti specialiaisiais pedagogais ir logopedais.

 

Pilną knygą skaitykite paspaudę ant paveikslėlio:Galerija