Straipsniai

Atgal

Vaiko sensorinių poreikių atpažinimo gairės

2019-05-03

  • Kokios situacijos, aplinkybės, pojūčiai sukelia vaiko nepageidaujamą elgesį?
  • Kaip vaikas reaguoja į panašius stimulus skirtingoje aplinkoje (namuose, mokykloje, skirtingose klasės erdvėse)?
  • Kas įvyko, pasikeitė aplinkoje prieš pasireiškiant netipinei vaiko reakcijai?
  • Ar tokie epizodai vyksta nuolat?
  • Kokios žinomos vaiko patiriamų sunkumų sritys (taktilinės, regos,klausos, uoslės, skonio, propriorecepcinės, vestibulinės)? Į kokius sensorinius dirgiklius vaikas reaguoja neįprastai?
  • Ar yra galimybė jų išvengti?
Pasak autorių, stebint vaiko reakcijas, reikėtų apmąstyti:
  • Ką galima pakeisti aplinkoje (pašalinti dirgiklius ar prisotinti aplinką)?
  • Kokie aplinkos ar veiklos pakeitimai galėtų sušvelninti vaiko reakcijas?
Pvz., ar galima aplinką pertvarkyti, pritaikyti taip, kad joje būtų mažiau netipines reakcijas sukeliančių stimulų: dėmesį blaškančių objektų, garsų ir pan. Galbūt reikėtų tinkamesnio apšvietimo; pakeisti suolo vietą klasėje, pritaikyti vaiko vietą namuose (valgant, skaitant, miegant ir t. t.), pakeisti patiekalų meniu? Pasak autorių, gali būti naudinga klasėje pasitelkti bendraamžių pagalbą, aiškiai, glaustai teikti mokymosi instrukcijas, tinkamai teikti pagalbą (pagal sensorikos sutrikimo tipą), sudaryti galimybę vaikui anksčiau už kitus arba paskutiniam išeiti iš klasės.
Kranowitz (2005) rekomenduoja, stebėti ir užsirašyti netipišką vaiko elgesį. Pastebėti, ar vaiko reakcija į sensorinį stimulą kartojasi, yra intensyvi. Kada tai įvyko? Kur? Kas dalyvavo? Kas nutiko arba buvo pasakyta? Kiek laiko truko? Kokia buvo vaiko reakcija? Minėtas autorius teigia, kad po duomenų užfiksavimo tėvai ir specialistai pradės pastebėti elgesio tendencijas ir ras atsakymą į sudėtingą klausimą „Kodėl taip atsitiko?“ Specialistas turi atpažinti vaiko patiriamus sensorinės integracijos sunkumus, priskirti juos tam tikram tipui suvokti, kad šių požymių raiška
labai individuali ir gali pasireikšti įvairiose sensorikos srityse.
Galerija