Naujienos

Atgal

INFORMACIJA APIE ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMĄ LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ

2019-09-27

Valstybinė  biudžetinė įstaiga Ilguvos socialinės globos namai  nuo 2018 m. lapkričio 9 d.  iki 2019 m. lapkričio 9 d. teikia laikino atokvėpio paslaugą Marijampolės regiono gyventojams. Tai  savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas - suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Paslaugos teikiamos asmenims , kurie nėra  anksčiau gavęs tokios paslaugos ir kuriems dėl proto ar (ir ) psichikos sutrikimų nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Paslauga asmeniui gali būti teikiama iki 24 valandų per parą / 7 parų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. Vienam paslaugos gavėjui vidutiniškai  teikiamos 252 valandos per visą paslaugos teikimo laikotarpį.

Dėl paslaugos suteikimo turite kreiptis ne vėliau kaip trys dienos iki reikiamos paslaugos suteikimo. Paslaugai teikti reikalingi šie dokumentai: prašymas , neįgaliojo pažymėjimo kopija, sveikatos forma Nr. 027/a.

Paslauga yra nemokama.

Paslaugas Jums suteiksime valstybinėje biudžetinėje įstaigoje Ilguvos socialinės globos namai, adresu Dvaro g.36, Ilguvos k., Šakių r.sav.,

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Jūratę Bataitienę tel..Nr. 861617947  el .p. jurate.bataitiene@isgn.lt , www.isgn.lrv.lt