M.Jurevičienės patarimai

M.Jurevičienės patarimai

M.Jurevičienės patarimai

Savo paskyroje bei interneto puslapyje periodiškai pristatysime Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos katedros lektorės, Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos mokytojos metodininkės dr. Margaritos Jurevičienės patarimų ir rekomendacijų ciklą, parengtą vykdant projektą „Sensorinio ugdymo multisensorinėse aplinkose metodikos kūrimas" kartu su UAB „Slaugivita“, 2018 m. M. Jurevičienė teigia, kad  ugdymo(si) aplinka, tiksliau – aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems sensorinės integracijos sutrikimų ir sensomotorinius poreikius atitinkantis ugdymas – vienas iš esminių kokybiško udgymo(si) veiksnių, įgalinančių asmeninį individo tobulėjimą. Labai svarbu sukurti tinkamas ugdomąsias erdves (pvz. multisensorinė aplinka ir kt.), parinkti sensorinės integracijos įgūdžių ugdymo priemones bei veiklas, kurios užtikrintų galimybę vaikui mokytis savarankiškai, grupėje, sudarant tinkamas sąlygas saviraiškai ir prigimtinių galių, pojūčių sklaidai.