Techninės būklės tikrinimas

DĖMĖSIO: Keltuvui privaloma kasmetinė techninės būklės tikrinimas ir techninė priežiūra.

 

 

Vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Įsakymo „DĖL MEDICINOS PRIETAISŲ INSTALIAVIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" Nr.: V-383; 29, 30, 31, 35 straipsniais:
Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimai būtų atliekami šio aprašo 1 priede nurodytiems medicinos prietaisams ir tiems medicinos prietaisams, kurių techninės būklės tikrinimą numato gamintojas.
Jei gamintojas nurodo atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimus, tokie tikrinimai turi būti atlikti vadovaujantis gamintojo nurodymais ir gamintojo nustatytais terminais.
Jei gamintojas nenumato šio aprašo 1 priede išvardintų medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimo, šių medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis bendrai pripažintomis technikos tikrinimo taisyklėmis, tačiau ne rečiau nei kas dveji metai.
Medicinos prietaiso techninės būklės tikrinimą gali atlikti tik tie asmenys, kurie turi Akreditavimo tarnybos leidimą atlikti medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimą.

 

UAB „Slaugivita" turi leidimą ir yra akredituota daryti visų mobilių ir stacionarių bėginių keltuvų techninės būklės tikrinimą.
(VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS T1-257 nuo 2011-03-31)

 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių, telefonu: 8 41 522439, +370 61536448 , el. paštu: info@slaugivita.com , arba teiraukitės savo regiono pardavimų vadovo.